Logo Pogotowie - Radom

News

News zdjęcie id 246

Pięć nowych ambulansów dla stacji pogotowia ratunkowego w Radomiu dzięki funduszom unijnym

17.02.2022

W dniu 17 lutego 2022 roku odbyła się uroczystość przekazania pięciu ambulansów dla Radomskiej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. Pojazdy wraz z wyposażeniem kosztowały ponad 5,1 mln zł. Ich zakup był możliwy dzięki funduszom z Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Jak podkreśla wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, zakup ambulansów  to część większego projektu finansowanego z pieniędzy Unii Europejskiej.
– Uruchomiliśmy ze środków unijnych prawie pół miliarda złotych. W sytuacji pandemicznej wiedzieliśmy, że będzie duża potrzeba wsparcia jednostek szpitalnych, a jest ich prawie 70. To również te powiatowe, również te miejskie, ale również stacje pogotowia ratunkowego – mówi  marszałek Rafał Rajkowski.
Regularne zakupy nowych ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu  pozwalają na wymianę wysłużonego taboru.
– Jeden ambulans zdążył przejechać milion kilometrów – zauważa Piotr Kowalski, dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia. – Koszty związany z walką z covidem ogromnie rosły. Śmiem twierdzić, że gdyby nie to wsparcie, to byśmy nie byli w stanie przetrwać i udzielać świadczeń na takim poziomie, na jakim ich udzielaliśmy – wyjaśnia.
– Z zakupionego  sprzętu będą korzystali ratownicy i lekarze z Radomia. Zawsze mogliśmy na Was liczyć – podkreśla prezydent Radosław Witkowski. – W imieniu mieszkańców Radomia i wszystkich pacjentów dziękuję za tę codzienną ciężką pracę. Ona łatwa nie była. Była też niebezpieczna. Natomiast ja codziennie miałem poczucie, że mogę na Was liczyć. Mogą na Was liczyć przede wszystkim mieszkańcy Radomia – dodaje.
Ambulanse zostały wyposażone w  najnowszy sprzęt medyczny  niezbędny do ratowania zdrowia i  życia pacjentów w tym .m.in.:  koncentratory tlenu, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, wideolaryngoskopy, respiratory, defibrylatory, skanery naczyń krwionośnych, pompy infuzyjne, ssaki oraz pulskoksymerty.
Dzięki pomocy i wsparciu Zarządu Województwa Mazowieckiego Zespoły Ratownictwa Medycznego  zostały zabezpieczone w  środki ochrony indywidualnej w tym; kombinezony, gogle, maski, półmaski, fartuchy, ochraniacze na buty, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.
Dzięki uczestnictwu w projekcie: ”Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” personel medyczny i niemedyczny Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu oraz Podwykonawców  od początku pandemii otrzymuje dodatki.  Obecnie to 978 osób, ogólna wartość wypłaconych dodatków stanowi kwotę 9.150.816,98 zł.

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu jest Partnerem Województwa Mazowieckiego w realizacji projektów:
1.„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV2 na terenie województwa mazowieckiego. Realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.
2.„Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. 

 

 

tel. 999 lub 112

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.